دکتر هوشنگ پاکزاد

دکتر هوشنگ پاکزاد

 متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی

اصفهان -خیابان شمس آبادی-روبروی بیمارستان عیسی بن مریم
نشانی مطب
اصفهان
031-32204006
تلفن مطب
mali???0?@gmail.com
پست الکترونیکی
روزهای زوج ( شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه) - ساعت 16 الی 20
ساعات و روزهای ملاقات