دکتر مهدی پورقاسمیان

دکتر مهدی پور قاسمیان

جراح و متخصص گوش، گلو و بینی
جراح سر و گردن

نجف آباد، چهار راه شهرداری، بن بست گرانمایه
نشانی مطب
اصفهان
031-42641094 - 09356349814
تلفن مطب
gmail@gmail.com
پست الکترونیکی
روزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸ شب با تعیین نوبت قبلی
ساعات و روزهای ملاقات