اخبار مرکز جراحی میلاد اصفهان

دیدار سرزده و بدون اطلاع قبلی مدیر کل و مسئولین سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان اصفهان از مرکز جراحی میلاد اصفهان

صبح روز دوشنبه مورخ 97/08/20 مدیر کل و مسئولین سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان اصفهان سرزده و بدون هماهنگی قبلی از مرکز جراحی میلاد اصفهان بازدید کردند و ارایه خدمات به بیمه شدگان این سازمان را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید دکتر محسن اجل لوئیان مدیر کل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان اصفهان، ضمن تقدیر و تشکر از مدیر عامل مرکز جراحی میلاد و جراحان و کلیه کارکنان این مجموعه تقدیر و تشکر نمودند. و از ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب به همشهریان عزیز قدردانی نمودند.

در پایان دکتر محسن اجل لوئیان با ارایه لوح تقدیر از مرکز جراحی میلاد اصفهان قدردانی نمودند.