دکتر مهدی ضیایی

دکتر مهدی ضیایی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

خیابان چهارباغ بالا - مجتمع پارسیان - طبقه اول
نشانی مطب
اصفهان
031-36274947
تلفن مطب
gmail@gmail.com
پست الکترونیکی
روزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸ شب با تعیین نوبت قبلی
ساعات و روزهای ملاقات
وب سایت