دکتر مهدی پورقاسمیان

دکتر مهدی پور قاسمیان

جراح و متخصص گوش، گلو و بینی
جراح سر و گردن

نجف آباد، چهار راه شهرداری، بن بست گرانمایه
نشانی مطب
اصفهان
031-42641094 - 09356349814
تلفن مطب
gmail@gmail.com
پست الکترونیکی
روزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸ شب با تعیین نوبت قبلی
ساعات و روزهای ملاقات
دکتر شهرام سلیمانی

دکتر شهرام سلیمانی نائینی

متخصص گوش، حلق و بینی

شهرضا خیابان انقلاب جنب بانک ملی خیامیدان مجتمع پزشکی قمر بنی هاشم
نشانی مطب
اصفهان - شهرضا
031-53546863
تلفن مطب
gmail@gmail.com
پست الکترونیکی
روزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸ شب با تعیین نوبت قبلی
ساعات و روزهای ملاقات
وب سایت
دکتر شبنم آذری

دکتر شبنم آذری

جراح و متخصص گوش، گلو و بینی
جراح سر و گردن و پلاستیک صورت و بینی
جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس

اصفهان خیابان امادگاه ساختمان آژند بلوک اداری طبقه اول واحد ۱۲
نشانی مطب
اصفهان
031-32240892
تلفن مطب
shabnamazari.ir@gmail.com
پست الکترونیکی
روزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸ شب با تعیین نوبت قبلی
ساعات و روزهای ملاقات
دکتر شبنم آذری
دکتر شبنم آذری