دکتر مهدی اخوان

دکتر مهدی اخوان  متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی، جراحی عروق و تروما خیابان شریعتی – روبــروی اورژانــس بیمارستان شــریعتی – ساختمــان فـــراز – طبقه ۴