دکتر مهناز عندلیب

دکتر مهناز عندلیب

متخصص جراحی عمومی

خیابان محتشم کاشانی - ساختمان زهره
نشانی مطب
اصفهان
031-34464519
تلفن مطب
gmail@gmail.com
پست الکترونیکی
روزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸ شب با تعیین نوبت قبلی
ساعات و روزهای ملاقات
وب سایت