دکتر علیرضا مومنی

دکتر علیرضا مومنی افجدی متخصص گوش، حلق و بینی، جراح تومورهای قاعده جمجمه خیابان آمادگاه – بعد از هتل عباسی – مجتمع گلدیس – ورودی