مدیرعامل

سلام بر شما و سلامتي هديه هر روزتان از جانب خدا باد. بي گمان برخورداري از سلامتي آرزوي مشترك تمامي انسانهاست و روزهاي بيماري از

درباره ما

  معرفی مرکز جراحی میلاد   مقدمه: در راستای ارائه خدمات درمانی مطلوب و استاندارد منطبق با قوانین و مقررات وزارت محترم     بهداشت، درمان و