دکتر مهدی اخوان

دکتر مهدی اخوان  متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی، جراحی عروق و تروما خیابان شریعتی – روبــروی اورژانــس بیمارستان شــریعتی – ساختمــان فـــراز – طبقه ۴

جراحی عمومی

پزشکان جراحی عمومی مرکز جراحی میلاد دکتر مهدی اخوان متخصص جراحی عمومی جراحی عروق و تروما صفحه اختصاصی دکتر حجت اله ایران نژاد متخصص جراحی