دکتر شهرام سلیمانی

دکتر شهرام سلیمانی نائینی

متخصص گوش، حلق و بینی

شهرضا خیابان انقلاب جنب بانک ملی خیامیدان مجتمع پزشکی قمر بنی هاشم
نشانی مطب
اصفهان - شهرضا
031-53546863
تلفن مطب
gmail@gmail.com
پست الکترونیکی
روزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸ شب با تعیین نوبت قبلی
ساعات و روزهای ملاقات
وب سایت