دکتر سعید ابتهاج فرد

دکتر سعید ابتهاج فرد

 متخصص گوش، حلق و بینی

اصفهان -نجف آباد -خیابان امام -کوچه گرانمایه
نشانی مطب
اصفهان - نجف آباد
031-42613503
تلفن مطب
mali???0?@gmail.com
پست الکترونیکی
روزهای زوج ( شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه) - ساعت 16 الی 20
ساعات و روزهای ملاقات